Selasa, 03 Januari 2012

wasiat untuk wanita sholehah

ciri-ciri wanita sholehah
 
Dear Ukhti-ku ............... 
 Dear ukhti-ku yang kucintai karena Allah...
Apa kabar imanmu hari ini? Semoga Allah Yang Maha Indah selalu memberi keindahan kepadamu dan melindungimu dari segala keburukan.
 Ukhti-ku yang kucintai karena Allah, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholehah. Dan "perkara yang pertama kali ditanyakan
kepada seorang wanita pada hari kiamat nanti, adalah mengenai sholat lima waktu dan ketaatannya terhadap suami".
(HR. Ibnu Hibbab dari Abu Hurairah).
 Ukhti-ku, pagi ini aku membaca sebuah buku, didalamnya terdapat 10 wasiat Rasulullah kepada putrinya, Fathimah binti Rasulullah.
 Sepuluh wasiat yang beliau sampaikan merupakan mutiara yang termahal nilainya, bila kemudian dimiliki oleh setiap istri sholehah.
Wasiat tersebut 
adalah
1.  Ya Fathimah, kepada wanita yang membuat tepung
 (kalau sekarang mungkin masak yah ?) untuk suami
 dan anak-anaknya, Allah pasti akan menetapkan
 kebaikan baginya dari setiap biji gandum, 
  melebur kejelekan dan meningkatkan derajat wanita itu.
2.  Ya Fathimah, kepada wanita yang berkeringat
 ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya,
 niscaya Allah menjadikan antara dirinya
 dengan neraka tujuh tabir pemisah.
3.  Ya Fathimah, tiadalah seorang yang meminyaki rambut
  anak-anaknya lalu menyisirnya dan mencuci pakaiannya,
 melainkan Allah akan menetapkan
 pahala baginya seperti pahala memberi makan seribu
 orang yang kelaparan dan memberi pakaian seribu orang
 yang telanjang.
4.  Ya Fathimah, tiadalah wanita yang menahan kebutuhan
 tetangganya, melainkan Allah akan menahannya dari minum
 telaga kautsar pada hari kiamat
 nanti.
  5.  Ya Fathimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan
    diatas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andaikata suamimu
    tidak ridha kepadamu,
    maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah wahaiFathimah,
    kemarahan suami adalah kemurkaan Allah.  
6.  Ya Fathimah, apabila wanita mengandung, maka malaikat
 memohonkan ampunan baginya, dan Allah menetapkan baginya
 setiap hari seribu kebaikan
serta melebur seribu kejelekan. Ketika wanita merasa
sakit akan melahirkan, Allah menetapkan pahala baginya
 sama dengan pahala para pejuang
 di jalan Allah. Jika dia melahirkan kandungannya,
maka bersihlah dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan
dari kandungan ibunya. Bila meninggal
 ketika melahirkan, maka dia tidak akan membawa dosa
sedikit pun. Di dalam kubur akan mendapat taman indah
yang merupakan bagian dari taman surga.
 Dan Allah memberikan pahala baginya sama dengan
pahala seribu orang yang melaksanakan ibadah haji
dan umrah, dan seribu malaikat memohonkan ampunan
 baginya hingga hari kiamat.
7.  Ya Fathimah, tiadalah wanita yang melayani
 segala kebutuhan suami selama sehari semalam
 dengan rasa senang serta ikhlas, melainkan
 Allah mengampuni
 dosa-dosanya serta memakaikan pakaian kepadanya pada hari kiamat berupa pakaian
 yang serba hijau, dan menetapkan baginya
setiap rambut pada tubuhnya
 seribu kebaikan dan Allah memberikan
kepadanya pahala seratus kali beribadah
haji dan umrah.
8.  Ya Fathimah, tiadalah wanita yang
tersenyum di hadapan suami, melainkan
Allah memandangnya dengan pandangan penuh kasih
9.  Ya Fathimah, tiadalah wanita yang
 membentangkan alas tidur untuk suami
dengan rasa senang hati, melainkan para
 malaikat yang memanggil dari langit
 menyeru wanita itu agar menyaksikan
 pahala amalnya, dan Allah mengampuni
dosa-dosanya yang telah lalu dan yang
akan datang.
10.  Ya Fathimah, tiadalah wanita yang
meminyaki kepala suami dan menyisirnya,
 meminyaki jenggot dan memotong kumisnya, serta memotong kukunya,
melainkan Allah
 memberi minuman yang dikemas indah kepadanya yang didatangkan
dari sungai-sungai surga. Allah
memudahkan sakaratul maut baginya,
serta kuburnya menjadi
 bagian dari taman surga. Dan Allah
menetapkan baginya bebas dari siksa
 neraka serta dapat melintasi sirathal
 mustaqim dengan selamat.
 Ukhti-ku yang kucintai karena Allah...
Begitu indah menjadi wanita, dengan
kelembutan dan kasihnya dapat merubah
 dunia. Jadilah dirimu menjadi wanita
sholehah, agar negeri menjadi indah dan kokoh karena
dirimu adalah tiang negeri ini.
 Ukhti-ku yang kucintai karena Allah...
Tidakkah dirimu galau melihat keadaan
negeri sat ini ? Apa yang akan kau
katakan kepada anakmu kelak saat ia
bertanya mengapa negeriku seperti ini?
Jadikanlah dirimu wanita sholehah,
karena esok negeri ini di tangan generasi kita.
 Ukhti-ku yang kucintai karena Allah...
Begitu indah menjadi istri, setiap perbuatan
menjadi pahala, lakukan dengan ikhlas karena
Allah, Insya Allah dunia akhirat menjadi milikmu.
 Ukhti-ku yang kucintai karena Allah...
Semoga Allah yang Maha Baik menjadikan kita
wanita dan istri sholehah, membantu dan
membimbing kita untuk tetap di jalanNya, aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar